Koszt leczenia na Ukrainie

Standard Standart Plus VIP
30 000 35 000 40 000

Jeżeli ubezpieczony w trakcie czasowego pobytu na terytorium Ukrainy, musi niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, to Ubezpieczyciel pokrywa, w granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie ubezpieczeniowej i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, koszty leczenia ubezpieczonego, niezbędne z medycznego punktu widzenia..

Ubezpieczyciel pokrywa koszty:

  • konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza zgodnie z dyspozycją Centrum Pomocy do miejsca zakwaterowania lub pobytu ubezpieczonego na terytorium Ukrainy, gdy wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego,
  • badań i zabiegów ambulatoryjnych, płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych wykorzystanych podczas udzielenia pomocy medycznej i przepisanych przez lekarza, za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych,
  • pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego, odłożyć do czasu powrotu do kraju stałego zamieszkania; Centrum Pomocy dokonuje wyboru szpitala,
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych, wymagających niezbędnej, natychmiastowej pomocy lekarskiej lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości nie przekraczającej równowartości 136

Potrzebujesz ubezpieczenia do innego kraju?

Ubezpieczenie podróżne dla wyjazdu do Rosji

Ubezpieczenie podróżne dla wyjazdu do Rosji

Ubezpieczenie medyczne dla podróży na Białoruś

Ubezpieczenie medyczne dla podróży na Białoruś

Serwis obsluguje

R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Polityka prywatnośći
Regulamin